Projekt / moodboard

Mood- & sampleboard

Några exempel på sampleboard med konkreta förslag eller moodboard

Exempel/förslag på två olika tillbyggnader

Exempel på en presentation

Den är måttanpassad och stämmer med kundens budget. Alla projekt behöver inte vara så stora. Det kan handla om att skapa harmoni i ett rum, rensa, och strukturera. Det handlar om att få in den röda tråden och skapa en trivsam miljö. Inga projekt är för små.